ទាញយកពិសេស

ឯកសារមេរៀន

I- NETWORK LESSON

លេខរៀង

មេរៀន

បរិយាយ

ទាញយក

Active Directory សំរាប់ដំឡើង Domain Controller ទាញយក
FILE Server សំរាប់ដំឡើង​ FILE Server ទាញយក
WEB Server សំរាប់ដំឡើង WEB Server ទាញយក
DNS Server សំរាប់បកប្រែពី​ IP Address ទៅឈ្មោះ (Computer Name Or Domain Name) ទាញយក
DHCP Server សំរាប់ Assign IP Address to Client ទាញយក
WINS Server សំរាប់ដំឡើង WINS Server ទាញយក
VPN Server សំរាប់ដំឡើង VPN Server ទាញយក
RIS Server សំរាប់​ Setup Windows តាម Network ទាញយក
Internet Gateway សំរាប់ដំឡើង​ Internet Gateway ទាញយក
១០ Router Routing and Packet Filter សំរាប់ដំឡើង​ Router Routing and Packet Filter ទាញយក
១១ Server Security សំរាប់ដំឡើង​ Server Security ទាញយក
១២ Network.Security សំរាប់ដំឡើង​ Network.Security ទាញយក
១៣ Window Xp មេរៀនស្តីអំពី​ Window Xp ទាញយក
១៤ Group Policy របៀបកំណត់ Group Policy ទាញយក
១៥ Exchange server 2003 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង Exchange server 2003 ទាញយក
១៦ Wireless Network របៀបដំឡើង Wireless Network ទាញយក
១៧ ISA 2004 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង​ ISA 2004 ទាញយក
១៨ Networking Linux Fedora របៀបដំឡើង Networking Linux Fedora ទាញយក
១៩ Cisco Advanced IP Address & Routing របៀបដំឡើង Cisco Advanced IP Address & Routing ទាញយក
២០ CCNP-CIT របៀបដំឡើង CCNP-CIT ទាញយក
២១ Windows XP Registry Guide មេរៀនស្តីអំពី Windows XP Registry Guide ទាញយក
២២ ISA 2006 របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង ISA 2006 ទាញយក
២៣ 3CX​ Call Assistant Voice Mail របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង 3CX​ Call Assistant Voice Mail ទាញយក
២៤ 3CX​ Phone System For Windows របៀបដំឡើង និង Configure​ ផ្សេងៗនៅក្នុង3CX​ Phone System For Windows ទាញយក
២៥ Configure VPN with winXP and VIOP របៀបដំឡើង និង Configure​ VPN with winXP and VIOP ទាញយក
២៦ Window Firewall and RIS Server របៀបដំឡើង និង Configure​ Window Firewall and RIS Server ទាញយក

II.ដំណោះស្រាយមួយចំនួនរបស់ WINDOWS

លេខរៀង

មេរៀន

បរិយាយ

ទាញយក
Windows XP Repair Guide and resolution with REGESTRY សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ
របស់ Windows តាមរយៈ Regedit
ទាញយក
Maintain Speed PC សំរាប់ដោះស្រាយ អោយម៉ាស៊ីនរបស់
យើងដើរលឿនជាងមុន
ទាញយក
Command administrative tasks ដោះស្រាយ​ នៃការប្រើប្រាស់ Command administrative tasks ទាញយក

III- ឯកសារមេរៀនសំរាប់មុខវិជ្ជានីមួយ ផ្នែកព័តមានវិទ្យា

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១

លេខរៀង

មុខវិជ្ជា

បរិយាយ

ទាញយក

Foundation in IT Assignment ទាញយក
Foundation in IT ការណែនាំ ពីកុំព្យូទ័រ ទាញយក
Basic of Computer មេរៀនអំពី Ms Office, Internet and E-mail ទាញយក

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២

Foundation in IT Assignment ទាញយក
Visual Basic 6.0 Assignment ទាញយក

កម្មវិធីផ្សេងៗ

លេខរៀង

ឈ្មោះកម្មវិធី

បរិយាយ

ទាញយក
Net Support ManagerV11.0 សំរាប់ ទាញយក

កម្មវិធីសំរាប់ប្រើ

លេខរៀង

ឈ្មោះកម្មវិធី

បរិយាយ

ទាញយក

GBurnner V2.0 កម្មវិធីសំរាប់ Burn CD/DVD និងសំរាប់ធ្វើជា File ISO ទាញយក
Web​ Copier Pro v4.5 កម្មវិធីសំរាប់ Download Website ទាំងមូល ទាញយក
Win7​ Logon កម្មវិធីសំរាប់ Change Background នៅពេល Start up Windows ទាញយក
Team​ Viewer v5 កម្មវិធីសំរាប់ Remote Desktop and Shared File តាម Internet ទាញយក
Flash Effect Maker Pro v5 កម្មវិធីសំរាប់ ធ្វើអោយមានចលនាដាក់លើ Website ទាញយក
Atomix Virtual DJ V6.0.7 កម្មវិធីសំរាប់ Mix MP3 ទាញយក
Win To Flash កម្មវិធីសំរាប់ ធ្វើ​ Windows តាម USB Flash Or USB HDD ទាញយក
Virtual PC 2007 កម្មវិធីសំរាប់ ធ្វើ​ Virtual Windows ប្រើដូច​ VMWare ដែរ ទាញយក
Right Click Attrib កម្មវិធីសំរាប់ ធ្វើ​អោយ File or Folder បង្ហាញ​ រឺ លាក់ ទាញយក
១០ Remove​ Tools Winservices 32 កម្មវិធីសំរាប់ កំចាត់ពពួក មេរោគ Winservices 32 ទាញយក
១១ Direct​ X 10 កម្មវិធីសំរាប់ Suport ពពួក​ Game មួយចំនួន ទាញយក
១២ Khmer Map កម្មវិធីសំរាប់ មើលផែនទី​ក្នុង ក្រុងភ្នំពេញ ទាញយក
១៣ Right Click Image Converter កម្មវិធីសំរាប់ បំលែង File រូបភាពទៅជា File Icon (*.ico) ទាញយក
១៤ Driver Genius Professional Edition 2009 កម្មវិធីសំរាប់ Backup and Restore Driver កុំព្យូទ័រ ទាញយក
១៥ MPC Star Setup V4.2 កម្មវិធីសំរាប់ Play​ គ្រប់ File Video ( Ex: FLV AVI MPEG MOV MP4 3GP DAT …) ទាញយក
១៦ TuneUp 2010 កម្មវិធីសំរាប់ Maintenance Computer ទាញយក
១៧ Internet Download Manager កម្មវិធីសំរាប់ Download Software ផ្សេងៗពី Internet ទាញយក
១៨ RemoveWAT226 កម្មវិធីសំរាប់ Crack Windows 7 នៅពេលវា Expire ទាញយក
សួស្តី ប្រិយ៍មិត្តទាំងអស់​ ជាទីមេត្រី !!!
ប្រសិនបើ កុំព្យូទ័រ (Laptop or Desktop) របស់ប្រិយមិត្ត ខ្វះ Driver រឺក៏​ ប្រិយ៍មិត្ត ត្រូវការ Driver ណាមួយសូមសរសេរឈ្មោះ Driver នោះនិង​ បញ្ជាក់ពីប្រភេទ

កុំព្យូទ័រនោះ ជា(Laptop or Desktop) រួចផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំ តាមរយៈ ការសរសេក្នុង Comment ដែលមានស្រាប់រឺ តាមរយៈ E-mail:say.rattana@gmail.com ។
ខ្ញុំនិង Upload Driver នោះនៅក្នុង តារាងខាងក្រោមនេះ

លេខរៀង

ឈ្មោះ

ប្រភេទ

ទាញយក

Bluetooth For Toshiba Satellite M200 ទាញយក
Atheros​ Wireless Network For Toshiba Satellite M200 ទាញយក
Chicony-Camera-Assistant (Webcam) For Toshiba Satellite M200 ទាញយក
Finger​ Print For Toshiba Satellite M200 ទាញយក
Chipset For Toshiba Satellite M200 ទាញយក
Bluetooth For Sony Vaio CR13S/L ទាញយក
Network For Sony Vaio CR13S/L ទាញយក
Camera (Webcam) For Sony Vaio CR13S/L ទាញយក
Finger​ Print For Sony Vaio CR13S/L ទាញយក
១០ Chipset For Sony Vaio CR13S/L ទាញយក

វេបសាយ សំរាប់ទាញយក Drivers ផ្សេងៗ

ប្រិយ៍មិត្ត ​អាច​ស្វែង​រក​ Drivers ជា​ច្រើន​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​នៅ​លើ​អ៊ីន​ធើណែត​បាន​ដោយ​ងាយ​ស្រួល​តាម​រយៈ​វែប ​សាយ​ពេញនិយមជាច្រើនដែលមានដូចខាង​ក្រោម​នេះ។

ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​អ្នក​ប្រកដជា​រីករាយ​ជាមួយ​វែបសាយ​ទាំង​អស់​នេះ​ជាមិន​ខាន ៖

លេខរៀង

ឈ្មោះ វេបសាយ សំរាប់ទាញយក Drivers នានាដែលកំពុងពេញនិយម

No Device ជាវែប​សាយ​ ដែល​មួយដែលសំបូរ​ Drivers ច្រើនជាង​ 100 000 ហើយ​មាន​ Drivers ទាន់​សម័យ​ថ្មីៗជាច្រើន​ដែល​ស្ដិត​នៅ​ក្នុង​ 39​ ផលិត​ផល។ ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការស្វែង​រក​ទិន្ន័យ​ធំៗយ៉ាង​ឆាប់​របស់​ហើយ ទទួល​បាន​តំណ​ភ្ជាប់​ដើម្បីទាញ់​យក។
Open Drivers ជា វែប​សាយ ដែល​ប្រិយមិត្តជាច្រើនចូល​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ទាញ់​យកនូវ​ Drivers ​។ វែប​សាយ​មួយ​នេះ អ្នក​អាច​ស្នើ​សុំ​ Drivers នៅ​ឯ​ Forums របស់​គេ​បាន​ផង​ដែរ Devicemanuals ។
Wireless Drivers ប្រសិន ​បើ​អ្នក​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក​ Driver សម្រាប់​គ្រឿង​ឧបករណ៍​ wireless ​វែបសាយ នេះ​អាច​ជួយ​អ្នកក្នុង​ការ​រក​ Drivers សម្រាប់​ Bluetooth ហើយនិង Wi-Fi ។ អ្នក​ក៏​អាច​ស្នើ​សុំ​ Driver ពីពួកគេ ឬ​ក៍​អាច​ Upload នូវ​ Driver នៅ​ទី​នេះ​បាន​ផងដែរ។
Boot​ Win ជាវេបសាយ ​មួយ​នេះ​បាន​ទទួល​នូវ​ Drivers ផ្សេង​ៗ​ដូចជា Acer, Dell, HP ក្រៅ​ពី​នោះ​នូវ​មាន​ Drivers សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ។ ជា​ធម្មតា​ប្លក​មួយ​នេះ​បាន​ដាក់​អោយ​ទាញ់​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​ ម្ចាស់​ Drives ។
Softpedia Drivers ជា​មួយ​និង​ Drivers ជាង​ 80.000 សម្រាប់​អ្នក ។ Softpedia គឺជា​ប្រ​ភព​នៃ​ Drivers ល្អៗ​សម្រាប់​ទាញ់​យក។
Video​ Drivers យើង​អាច​ស្វែង​រក​ Drivers នៅ​ទី​នេះ​បានដូច​ជា​ Drivers សម្រាប់ Motherboard, Video Cards, Printers or Scanners ….។ ហើយ​នៅ​មាន​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការនៃ Windows, Linux, Mac OS and FreeBSD …… ទោះ​ជា​យ៉ាងណាក៏ដោយមុន​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​តំណ​ភ្ជាប់​ដើម្បី​ទាញ់​យក​អ្នក​ ត្រូវ​រងចាំ​រយៈ​ពេល​2នាទី​សិន។
AMD Graphics Drivers AMD Graphics Drivers & Software
Asus DriversAsus ​Series Drivers
Dell DriversDell Drivers Download
១០ Fujitsu Driver Fujitsu Driver Downloads
១១ Gateway Driver Gateway Drivers Downloads
១២ HP Driver HP Drivers Downloads
១៣ Lenovo Driver Lenovo Drivers Downloads
១៤ Toshiba Driver Toshiba Drivers Downloads
១៥ MSI Driver MSI Drivers Downloads
១៦ Nvidia Driver Nvidia Drivers Downloads
១៧ Gigabyte Motherboard Drivers Gigabyte Motherboard Drivers​ Donwloads
 អានបន្ត…..

Easy Video Downloader 2.5

https://i2.wp.com/media.phpnuke.org/screenshots/32/32905p_300x165xe47777e34b.jpg

Download

Wise Registry Cleaner 6.15

https://i0.wp.com/image.just-download.com/data_images/2011/08/31/1314780049-wise-registry-cleaner1.png

Download

FantaMorp Deluxe v5.2 | អ្នកជំនាញកែច្នៃរូបភាព

https://i0.wp.com/1.bp.blogspot.com/-nCO5-4B3D5k/TruJwUXGcdI/AAAAAAAAAMU/dkvcvuAA8ss/s1600/21205_1175836461.jpg

Download

Microsoft Mathematics 4.0

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c9/Microsoft_Math.png/300px-Microsoft_Math.png

Download

VSO Downloader 1.2.0.43

https://i0.wp.com/www.filecluster.com/media/screens/36159_t.jpg

Download

Mail Attachment Downloader 1.9

https://i0.wp.com/gearmage.com/images/mag-zeen_photo_home.jpg

Download

DiskMark 1.0.0.7

https://i2.wp.com/www.networkdls.com/Images/ScreenShots/DiskMark.gif

Download

AVStoDVD_241_Install

https://i0.wp.com/image.just-download.com/data_images/2011/08/17/1313633747-vso-downloader1.png

Download

 

  1. I can not download the lesion here! what is the problem in your site? Can you help me to download your file?

    when I click the link to download it show me that:

    404 — File not found.
    You can create your own free blog on WordPress.com.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: